Patiënteneducatie

Patiënteneducatie is een belangrijk aspect wanneer wordt gestart met de nieuwe orale antistollingsmiddelen zoals dabigatran. Het draagt bij aan het juiste gebruik van het geneesmiddel door de patiënt. Dit is tegenwoordig tevens een vereiste van de European Medicines Agency (EMA) in het kader van een zogenoemde risk minimisation procedure voor alle nieuwe geneesmiddelen. Hiervoor is een patiëntenkaartje ontwikkeld met algemene informatie, instructies voor het gebruik van dabigatran 110 en 150 mg en adviezen met betrekking tot wanneer de patiënt contact dient op te nemen met een zorgverlener (met name bij tekenen van een bloeding). Verder staat op dit kaartje contactinformatie van de behandelend arts voor noodsituaties en informatie voor gezondheidsprofessionals over de behandeling van de patiënt met dabigatran.

De patiënt dient dit kaartje – dat in de verpakking van dabigatran is opgenomen – altijd bij zich te dragen en aan elke gezondheidsprofessional te laten zien voordat een specifieke behandeling plaatsvindt. Tevens is er een patiëntenbrochure voorhanden. Voor algemene informatie over het indicatiegebied en/of de behandeling kan de patiënt worden verwezen naar verschillende websites waaronder www.medicijnbalans.nl van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), www.boezemfibrilleren.nl en www.pradaxa.nl.

Ter bevordering van de therapietrouw is het aan te bevelen om de patiënt te informeren over het doel van de behandeling, eventuele bijwerkingen, eventuele complicaties bij overige behandelingen (zoals tandheelkundige ingrepen) en de noodzaak voor het gebruik van dabigatran.
Via de apotheek kan de patiënt deelnemen aan een digitaal zelfmanagementsysteem www.mijnmedicijncoach.nl, ontwikkeld door artsen en apothekers en gericht op individuele ondersteuning met betrekking tot correct gebruik van dabigatran.

Zoeken  
vorige hoofdstuk   |   volgende hoofdstuk