HOOFDSTUK 7. Trombolyse

7.1 Algemeen

Trombolyse wordt toegepast bij de behandeling van longembolie met hemodynamische instabiliteit en bij perifere arteriële en veneuze trombose. Ook is het een geaccepteerde behandeling van het acute herseninfarct. Zie hiervoor ook paragraaf 8.2. Trombolyse in combinatie met vitamine K-antagonisten (VKA) is bij het herseninfarct een geaccepteerde behandeling bij een International Normalized Ratio (INR) < 1,7.43 Er zijn geen gegevens anders dan case reports over het gebruik van trombolyse in combinatie met nieuwe orale antistollingsmiddelen.

7.2 Beleid bij herseninfarct

Bij het acute herseninfarct wordt in principe geen intraveneuze trombolyse gegeven bij patiënten die dabigatran gebruiken. Indien een patiënt aangeeft in de laatste 24-48 uur géén dabigatran te hebben genomen kan trombolyse worden overwogen (zie ook registratietekst[(1)]). Wanneer geen duidelijkheid bestaat over het tijdstip van inname van de laatste dosis dabigatran moet de uitslag van een screenende test – zoals de geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT) – worden afgewacht. Deze test moet volledig normaal zijn en mag geen activiteit van dabigatran laten zien. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3, Labdetectie.

Bij gebruik van dabigatran in de 24-48 uur voorafgaand aan een ischemisch herseninfarct kan gedurende de eerste 6 uur na start van neurologische uitval op individuele basis mechanische trombectomie en rekanalisatie worden overwogen.24 Zie ook figuur 7.1.

Figuur 7.1 Trombolyse en trombectomie bij dabigatran

7_figuur7-1.jpg

7.3 Beleid bij longembolie

Indien een patiënt aangeeft in de laatste 24-48 uur geen dabigatran te hebben genomen, kan trombolyse worden overwogen (zie ook registratietekst1). Indien geen duidelijkheid bestaat over het tijdstip van inname van de laatste dosis dabigatran moet de uitslag van een screenende test - zoals de aPTT - worden afgewacht. Deze test moet volledig normaal zijn en mag geen activiteit van dabigatran laten zien. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3, Labdetectie.
Zoeken  
vorige hoofdstuk   |   volgende hoofdstuk