HOOFDSTUK 14. Overdosering

14.1 Algemeen

Bij verdenking op een overdosis dabigatran kan een onderscheid worden gemaakt tussen potentiële overdosis, accidentele overdosis en vastgestelde overdosis. Er is nog weinig casuïstiek over overdoseringen van dabigatran, maar het is aannemelijk dat dit kan leiden tot een bloedingsneiging.

14.2 Laboratoriumonderzoek

In geval van een vermoede overdosering en/of bij bloeding kan laboratoriumonderzoek worden overwogen (zie ook hoofdstuk 4, Bloedingen). Een volstrekt normale geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT) en verdunde trombinetijd (dTT) sluiten de aanwezigheid van dabigatran  uit. Een verlengde dTT, maar normale aPTT kunnen passen bij een relatief lage concentratie dabigatran. Een verlengde dTT en verlengde aPTT kunnen passen bij een te hoge plasmaconcentratie dabigatran. Zie ook paragraaf 3.3.1.

14.3 Aanvullend onderzoek: is er sprake van een bloeding?

Voor de bepaling van het beleid is het belang te weten of er sprake is van een bloeding. Indien sprake is van een bloeding wordt tevens verwezen naar hoofdstuk 4, Bloedingen.

14.4 Beleid

Zoeken  
vorige hoofdstuk   |   volgende hoofdstuk